ติดต่อเรา

ยูไนเต็ดไทย โลจิสติกส์ จำกัด

25 อาคาร อัลม่า ลิงค์ ชั้น11 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

เบอร์โทร :             +66 (0) 2253 1652-4
เบอร์แฟ็กซ์ :            +66 (0) 2254 8420
อีเมล์ :        logistics.mktg@unithai.com
ที่ตั้ง : 

MicrosoftTeams-image (18)

ยูไนเต็ดไทย คลังสินค้า จำกัด

31/11 หมู่ 3 ตำบล ถ.บางนา – ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ บางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เบอร์โทร :             +66 (0) 2181 7028-30
เบอร์แฟ็กซ์ :       +66 (0) 2181 7070,+66 (0) 2181 7041
อีเมล์ :        logistics.mktg@unithai.com
ที่ตั้ง : 

    Message to Us