การเป็นตัวแทนขนส่งสินค้า

การเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าทางบก ทางทะเล และทางอากาศในที่ราคาเหมาะสมและบริการที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าที่มีรากฐานมายาวนาน  ยูนิไทยสั่งสมชื่อเสียงที่โดดเด่นในด้านความเป็นเลิศ เรามีฐานอยู่ในประเทศไทย โดยให้บริการเช่าเหมาเรือสินค้า บริการเช่าเหมาเครื่องบิน และบริการเช่าเหมารถข้ามพรมแดนประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ลาว และจีน  ทีมโลจิสติกส์ที่มีประสบการณ์สูงพร้อมดูแลการขนส่งในทุกขั้นตอน  รวมถึงบริการขนส่งสินค้าหนัก การกำกับดูแลในสถานที่ การรับประกันทางทะเล การตรวจสอบเส้นทางและท่าเทียบเรือ และบริการ BOI

บริการเช่าเหมาเครื่องบิน

เราสามารถออกแบบการให้บริการในการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าของเราให้ตรงกับความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละรายได้ หากการจัดส่งสินค้าของคุณเป็นแบบมีกำหนดเวลา ทีมโลจิสติกส์ของเราจะจัดการส่งสินค้าของคุณด้วยความเร่งด่วนตามที่คุณต้องการ เราจะนำส่งสินค้าของคุณถึงจุดหมายปลายทางตามเวลาและภายในงบประมาณที่กำหนด โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบสถานะการขนส่งล่าสุดในทุกขั้นตอนตลอดเส้นทาง รวมทั้งขั้นตอนที่เกี่ยวกับใบอนุญาต งานเอกสาร และรายละเอียดอื่นๆ ทั้งหมด เราบริหารจัดการในการให้บริการเช่าเหมาลำเครื่องบินเต็มรูปแบบและเชื่อถือได้

บริการเช่าเหมาเรือสินค้า

ไม่ว่าคุณจะมีงบประมาณ ขนาดของสินค้า หรือข้อจำกัดด้านเวลาเพียงใดก็ตาม เราสามารถจัดการขนส่งสินค้าให้คุณทางเรือด้วยบริการที่เชื่อถือได้และประหยัดต้นทุนสูงสุด ด้วยประสบการณ์ที่เรามีอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมนี้ทำให้เรารู้วิธีที่จะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดและได้รับเอกสารทั้งหมดในลำดับที่รวดเร็ว ทีมงานยูนิไทย  มีความรู้ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด สามารถเลือกได้ตั้งแต่การเหมาทั้งลำหรือบางส่วน แล้วเราจะจัดการส่วนที่เหลือให้เอง!

Project Logistics

 • การขนส่งสินค้าหนักและขนาดใหญ่พิเศษทางอากาศ ทางทะเล ทางบก และทางรถไฟ
 • ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และเต็มไปด้วยประสบการณ์
 • การสำรวจเพื่อรับรองคุณภาพสินค้าสำหรับขนส่งทางทะเล (Marine warranty survey)
 • การกำกับดูแลท่าเรือ / ในสถานที่ (Port/ Super vision)
 • การสำรวจเส้นทาง / สถานที่ / ท่าเทียบเรือ
 • บริการ BOI

การขนส่งทางอากาศ

 • การนำเข้าและส่งออกด้วยการขนส่งทางอากาศ
 • เช่าเหมาทางอากาศแบบทั้งลำ และบางส่วน
 • บริการพิธีการขนส่งสินค้าที่มาพร้อมผู้โดยสาร (Hand Carry) / บริการขนส่งเที่ยวบินแรก / บริการขนส่งเที่ยวบินถัดไป / AOG
 • สินค้าควบคุมอุณหภูมิ
 • พิธีการทางศุลกากร และใบอนุญาตพิเศษ

การขนส่งทางทะเล

 • LCL / FCL / Breakbulk / Ro-Ro สำหรับสินค้าทั่วไปและสินค้าอันตราย
 • การเช่าเหมาทั้งลำ และบางส่วน
 • บริการขนส่งหลายรูปแบบ
 • พิธีการทางศุลกากร และใบอนุญาตพิเศษ

การขนส่งทางถนน

 • การขนส่งด้วยรถบรรทุก และการกระจายสินค้าภายในประเทศ
 • การขนส่งด้วยรถบรรทุกข้ามแดน (สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว จีน)