ท่าเรือยูนิไทย

ท่าเรือยูนิไทย – เป็นท่าเรือมาตรฐานระดับสากลที่มีเครื่องมือสำหรับขนถ่ายสินค้าครบวงจร และสถานที่ตั้งเข้าถึงง่าย

ท่าเรือยูนิไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540  บนทำเลดีเยี่ยมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดสมุทรปราการ ทางตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ในการเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์เพื่อขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้บริการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับจัดการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ที่ทันสมัย ระบบบริหารจัดการท่าเรือที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เพื่อนำเสนอบริการที่มีคุณภาพตอบสนองตรงความต้องการของลูกค้า   คุณจึงมั่นใจได้ว่าตู้สินค้าของคุณจะได้รับการติดตาม จัดเก็บและจัดส่งสู่จุดหมายปลายทางตรงเวลาและภายในงบประมาณที่คุณกำหนดได้เอง

การบริหารการจัดการภายในท่าเรือ และระบบการจัดการด้านเอกสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่าเรือยูนิไทย มีขั้นตอนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร มีการติดตามดูแลและแจ้งข้อมูลการให้บริการในทุกขั้นตอนการทำงาน โดยท่าเรือยูนิไทยมีระบบในการบริหารจัดการท่าเรือครบทุกขั้นตอนที่ทำให้สามารถติดตามตู้คอนเทนเนอร์ตั้งแต่มาถึงท่าเรือยูนิไทยจนกระทั่งออกจากท่าเรือของเราไป นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองการบริการที่ครอบคลุมแบบครบวงจร ให้กับลูกค้า  เราสามารถให้บริการเสริมในการเป็นตัวแทนการขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และการจัดการคลังสินค้า ให้กับลูกค้าที่สนใจในบริการเหล่านี้อีกด้วย

การบริการแบบครบวงจร : รวดเร็ว สะดวก และประหยัดต้นทุน

ท่าเรือยูนิไทย ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 45001:2018 และปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเทียบเรือระหว่างประเทศ (ISPS CODE)

ท่าเรือยูนิไทย ตั้งอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ ทางตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ในจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมสามารถเชื่อมต่อการขนส่งได้อย่างครอบคลุม โครงสร้างท่าเรือยูนิไทยออกแบบมาเพื่อเป็นท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์โดยตรงโดยผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานระดับสากล พร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย

การบริหารจัดการในส่วนงานปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยลดระยะเวลาการรอรับตู้คอนเทนเนอร์ภายในท่าเรือ ยูนิไทย (Truck Turn Around Time) และการจัดการด้านเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับสายเรือ ผู้ส่ง และผู้รับสินค้าที่มาใช้บริการท่าเรือยูนิไทย