บริการโลจิสติกส์ คลังสินค้า การกระจายสินค้า

เกี่ยวกับเรา

บริการด้านซัพพลายเชนแบบครบวงจรพร้อมความต้องการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าของลูกค้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

ยูนิไทย คลังสินค้า

  • บริการคลังสินค้า (พื้นที่จัดเก็บเขตปลอดอากรและเขตทั่วไป)
  • การกระจายสินค้า / การส่งสินค้าออกไปยังจุดต่าง ๆ
  • การติดตามสถานะของสินค้า
  • การดำเนินการ การหยิบและบรรจุหีบห่อ การติดฉลาก การติดบาร์โค้ด การออกใบแจ้งหนี้
  • การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
  • WMS ที่ใช้งานง่าย (ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า)
  • การควบคุมสินค้าคงคลัง (รวมถึงการเข้าถึงสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์บนเว็บไซต์)
  • รายงานแบบที่สามารถกำหนดรูปแบบเองและ MIS
  • VMI – สินค้าคงคลังที่บริหารจัดการโดยผู้ขาย
  • Cross Dock Hub