พันธกิจ

ให้บริการโซลูชั่นซัพพลายเชนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว

นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป ยังคงยึดมั่นในเป้าหมายเดิม นั่นคือ การทำงานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย การเดินทางอันยาวนานนี้เริ่มต้นด้วยการก่อตั้ง United Thai Shipping Corporation Limited ในปี 1976 เพื่อเป็นแนวเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับตะวันตก

ในขณะที่ประเทศไทยพัฒนาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ความท้าทายใหม่ๆ ก็เกิดขึ้น ในปีพ.ศ. 2533 เพื่อให้บริการแก่ภาคการเดินเรือของประเทศที่กำลังเติบโต ยูนิไทยได้เปิดอู่ต่อเรือใหญ่ ในช่วงกลางทศวรรษ 1990 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ บริษัทได้เปิดท่าเทียบเรือส่วนตัวที่มีอุปกรณ์ครบครันเพียงแห่งเดียวในแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทได้เคลื่อนเข้าสู่การดำเนินงานด้านลอจิสติกส์ทั้งบนบกและนอกชายฝั่ง ในสหัสวรรษใหม่ ยูนิไทยได้กระจายความหลากหลายในการให้บริการอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง และจัดตั้งหน่วยต่อเรือ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าที่สำคัญของประเทศ

วันนี้ ยูนิไทย กรุ๊ป เป็นองค์กรระดับนานาชาติที่มีความหลากหลายและมีผลประโยชน์ทางธุรกิจหลักในด้านการเดินเรือ โลจิสติกส์ อู่ต่อเรือ และการดำเนินงานด้านวิศวกรรมนอกชายฝั่ง โดยมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

ความห่วงใยในชุมชนของเรา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความปรารถนาในการเติบโตนั้นรวมอยู่ในค่านิยมหลักของเรา เพื่อสร้างความมั่นใจในความยั่งยืนของเรา