การมีส่วนร่วมกับชุมชน

เราเชื่อมั่นว่าธุรกิจและสังคมต้องเติบโตไปด้วยกัน โดยภาคธุรกิจมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน รวมถึงมีส่วนร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้ความสำคัญต่อองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้มาโดยตลอด:

Community Relations

Read More
UTLC-UTWC

People Development

Read More
Baan-Kok-School