พิธีการทางศุลกากร

พิธีการทางศุลกากรในการนำเข้าและส่งออก

เราให้บริการด้านพิธีการทางศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้าเข้าและออกจากประเทศไทย โดยมีสำนักงานดูแลจัดการพิธีการทางศุลกากรที่ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือแหลมฉบัง และให้บริการการดำเนินพิธีการทางศุลกากรที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ทีมงานของเรามีความชำนาญทั้งงานพิธีการและงานด้านเอกสาร เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะสามารถแบ่งเบาหน้าที่ในฐานะตัวแทนการนำเข้าและส่งออกสินค้า

เราจัดการเอกสารสำคัญเพื่อพิธีการทางศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราคอยดูแลลูกค้าและใส่ใจต่อความต้องการด้านศุลกากรเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย เราช่วยดำเนินการใบอนุญาตนำเข้าและส่งออก และรวมถึงใบอนุญาตสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูง สิทธิพิเศษทางภาษี และการส่งมอบสินค้าของลูกค้าโดยปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ของยูนิไทยรอบรู้เรื่องกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เอกสารที่ต้องใช้ รวมถึงการตรวจสอบและพิธีการทางศุลกากรเป็นอย่างดี

  • การตรวจสอบและพิธีการทางศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก (ทางทะเลและทางอากาศ)
  • บริการจัดการพิธีการศุลกากรที่ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือแหลมฉบัง
  • บริการพิธีการทางศุลกากร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • บริการ EDI และ e-paperless
  • การสำแดงพิธีการทางศุลกากรแบบ Re-Export
  • สิทธิพิเศษทางภาษี (BOI, มาตร 19 ทวิ, อากรมุมน้ำเงิน, C/O, FTA (Form E, Form AI))