เกี่ยวกับเรา

การบริการแบบครบวงจร : รวดเร็ว สะดวก และประหยัดต้นทุน

ท่าเรือยูนิไทย ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 45001:2018 และปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเทียบเรือระหว่างประเทศ (ISPS CODE)

ท่าเรือยูนิไทย ตั้งอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ ทางตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ในจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมสามารถเชื่อมต่อการขนส่งได้อย่างครอบคลุม โครงสร้างท่าเรือยูนิไทยออกแบบมาเพื่อเป็นท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์โดยตรงโดยผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานระดับสากล พร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย

การบริหารจัดการในส่วนงานปฏิบัติการอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยลดระยะเวลาการรอรับตู้คอนเทนเนอร์ภายในท่าเรือยูนิไทย (Truck Turn Around Time) และการจัดการด้านเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับสายเรือ ผู้ส่ง และผู้รับสินค้าที่มาใช้บริการท่าเรือยูนิไทย