ติดต่อเรา

ยูไนเต็ดไทย โลจิสติกส์ จำกัด

25 อาคาร อัลม่า ลิงค์ ชั้น11 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

เบอร์โทร : +66 (0) 2253 1652-4
เบอร์แฟ็กซ์ : +66 (0) 2254 8420
อีเมล์ : logistics.mktg@unithai.com
ที่ตั้ง :  

ยูไนเต็ดไทย คลังสินค้า จำกัด

31/11 หมู3 ถนน บางนา-ตราด กม.23 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540

เบอร์โทร : +66 (0) 2181 7028-30
เบอร์แฟ็กซ์ : +66 (0) 2181 7070,+66 (0) 2181 7041
อีเมลล์ : logistics.mktg@unithai.com
ที่ตั้ง : 

    Message to Us