ตารางเดินเรือ

Shipping Schedules of IMC Shipping Co Pte Ltd

S.E.Asia to South Africa Breakbulk Service - (Westbound) Schedule : Week 39 Date : 29 September 2021
CRANES BUILT MAPTHAPUT KOSICHANG SINGAPORE DURBAN MAPUTO BEIRA
M/V "PMS SEAGULL" V-001 30 MTS - ETA - 5 Aug 26 Aug** 16 Sep 16 Oct
ETD - 23 Aug 27 Aug** 15 Oct 23 Oct
M/V "AVRA" V-001 30 MTS - ETA - 16 Aug 10 Sep** 27 Sep
ETD - 7 Sep 11 Sep** 9 Oct
M/V "ILEANA N" V-001 30 MTS - ETA - 31 Aug 25 Sep** 13 Oct 30 Oct
ETD - 22 Sep 26 Sep** 29 Oct 8 Nov
M/V "PELICAN ISLAND" V-001 30 MTS - ETA - 14 Sep 6 Oct** 24 Oct
ETD - 3 Oct 7 Oct** 4 Nov
M/V "TASSOS N" V-001 30 MTS - ETA - 30 Sep 17 Oct** 5 Nov
ETD - 14 Oct 18 Oct** 17 Nov
M/V "OCT-TBN A" V-001 30 MTS - ETA - 13 Oct 1 Nov** 19 Nov
ETD - 29 Oct 2 Nov** 30 Nov
M/V "OCT-TBN B" V-001 30 MTS - ETA - 25 Oct 13 Nov** 1 Dec 11 Dec
ETD - 10 Nov 14 Nov** 10 Dec 17 Dec
M/V "NOV-TBN" V-001 30 MTS - ETA - 1 Nov 18 Nov** 6 Dec
ETD - 15 Nov 19 Nov** 18 Dec
M/V "DEC-TBN" V-001 30 MTS - ETA - 1 Dec 18 Dec** 5 Jan
ETD - 15 Dec 19 Dec** 15 Jan
** Bunkers NOTE: BEIRA / MAPUTO / DURBAN DISCHARGE ROTATION SUBJECT TO CHANGE ON A VESSEL BY VESSEL BASIS