ติดต่อเรา

Unithai_Shipping_logo

ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด

25 อาคาร อัลม่า ลิงค์ ชั้น 11 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

ติดต่อเรา
บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด
25 อาคาร อัลม่า ลิงค์ ชั้น 11 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
อีเมล์ : แผนกงานทั่วไป : agency.conventional@unithai.com
ฝ่ายปฏิบัติการ: shipping.ops@unithai.com
โทรศัพท์: +66 (0) 2254 8400
โทรสาร: +66 (0) 2255 1155, +66 (0) 2254 8424

    Message to Us