ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริการขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศเวียดนาม

Unithai Maruzen Logistics (Vietnam) Corporation

6th Floor, 16-18 Nguyen Cong Tru, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel :            +8428 3914 6849
Fax :           +8428 3821 2060
Email :       kato@unithai.com.vn
Location :

    Message to Us