เกี่ยวกับเรา

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรชั้นเยี่ยมใจกลางเมืองย่างกุ้ง

Unithai Chin Corp Logistics (Myanmar) Ltd, (UNICHEM) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Unithai กับ

Chin Corp ของพม่า

Unichin นำเสนอบริการแบบครบวงจรในฐานะตัวแทนการขนส่งที่ควบคุมดูแลเพื่อมอบบริการโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์เต็มรูปแบบ ครอบคลุมการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้า พิธีการทางศุลกากรสำหรับการขนส่งทางบก ทางอากาศและทางทะเล ทางบก/ทางน้ำ และด้วยรถบรรทุก (ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง) คลังสินค้า อุปกรณ์หนัก และบริการข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับพม่า