CSR Activities by UTSE_MOS_SKL

CSR Activities by UTSE_MOS_SKL

4
6
7
5
4 6 7 5
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหารและพนักงาน MOS_SKL ได้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดแจ้ง อ.เมือง จ.สงขลา ขออานิสงส์แห่งผลบุญนี้ส่งผลให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ด้วยอายุวรรณะ สุขะ พละ ทุกประการ