บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ร่วมสนับสนุนการจัดงานอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 จัดโดย สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันจันทร์ 1 และวันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 ทีม… Continue reading บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ร่วมสนับสนุนการจัดงานอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 จัดโดย สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

Published
Categorized as Uncategorized

ยูนิไทย ชิปยาร์ด สาขาสงขลา ให้ความรู้เกี่ยวกับ “การปฏิบัติการนำเรือเข้า – ออกท่าเรือ อย่างปลอดภัย”

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567; บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอน… Continue reading ยูนิไทย ชิปยาร์ด สาขาสงขลา ให้ความรู้เกี่ยวกับ “การปฏิบัติการนำเรือเข้า – ออกท่าเรือ อย่างปลอดภัย”

Published
Categorized as Uncategorized

ท่าเรือยูนิไทย (Unithai Container Terminal) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567

ท่าเรือยูนิไทย (Unithai Container Terminal) นำโดย คุณวศ… Continue reading ท่าเรือยูนิไทย (Unithai Container Terminal) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567

Published
Categorized as Uncategorized

พนักงานกลุ่มบริษัทยูนิไทยร่วมฉลองไดมอนเดย์ ครบรอบ 20 ปี พร้อมกันอย่างยิ่งใหญ่

พนักงานกลุ่มบริษัทยูนิไทยในทุกกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ สำนักง… Continue reading พนักงานกลุ่มบริษัทยูนิไทยร่วมฉลองไดมอนเดย์ ครบรอบ 20 ปี พร้อมกันอย่างยิ่งใหญ่

Published
Categorized as Uncategorized

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ ร่วมกิจกรรมวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ประจำปี 2567 จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ วัดรังษีสุทธาวาส อ.ศรี… Continue reading บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ ร่วมกิจกรรมวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ประจำปี 2567 จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา

Published
Categorized as Uncategorized

งานประชุมสัมมนา ทิศทางอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคง 2567 “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยมั่นคง”

ส่องทิศทางอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคง ผนึก 3 กำลัง กองทัพ… Continue reading งานประชุมสัมมนา ทิศทางอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคง 2567 “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยมั่นคง”

Published
Categorized as Uncategorized

ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคใหม่ ไปกับภาพลักษณ์ใหม่ของ IMCPAA เปิดตัวในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567; กลุ่มบริษัทยูนิไทยแ… Continue reading ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคใหม่ ไปกับภาพลักษณ์ใหม่ของ IMCPAA เปิดตัวในประเทศไทย

Published
Categorized as Uncategorized

กลุ่มบริษัทยูนิไทย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ(เวิร์คชอป) ในหัวข้อ :ภาพรวมธุรกิจ การสื่อสารแบรนด์ และการปรับภาพลักษณ์ของของกลุ่มบริษัทยูนิไทยเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทย… Continue reading กลุ่มบริษัทยูนิไทย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ(เวิร์คชอป) ในหัวข้อ :ภาพรวมธุรกิจ การสื่อสารแบรนด์ และการปรับภาพลักษณ์ของของกลุ่มบริษัทยูนิไทยเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

Published
Categorized as Uncategorized