พนักงานกลุ่มบริษัทยูนิไทย ร่วมฉลองในงานไดมอนด์เดย์ ครั้งที่ 18 ร่วมกัน

วันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันไดมอนด์เดย์ ซึ่งเป็นวันกำเนิดใหม่ แนวทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท IMC เพื่อ “ความเจริญเติบโตแบบยั่งยืน” 

ปีนี้เราได้จัดฉลองวันไดมอนเดย์ครั้งที่ 18 ทางออนไลน์ร่วมกันไปพร้อมกับท่านประธานกรรมการ IMC  คุณชวลิต เชาว์ และพนักงานกลุ่มบริษัท IMC  ทุกประเทศ  

ภายในงานผู้บริหารแต่ละกลุ่มธุรกิจยูนิไทยได้ทำการสื่อสารเรื่อง ‘ความเจริญเติบโตแบบยั่งยืน’ จากคุณชวลิต เชาว์ ประธานกลุ่มบริษัท ไอเอ็มซี ไปยังพนักงานทุกคน ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ธีม ‘ความเป็นอยู่ที่ดี’ และการขับเคลื่อน องค์กรไปข้างหน้าร่วมกัน พร้อมปรับตัวให้เข้ากับยุคใหม่ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน

ปีนี้ IMC ยังคงเน้นการพัฒนาองค์กรสำหรับภาวะผู้นำแบบควอนตัม ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมและมีอิสระ  ในการปฏิบัติติงานด้วยตนเอง สอดรับกับการปรับตัวให้เข้ากับยวิถีใหม่ นอกจากนี้ เราได้มีการพัฒนารูปแบบองค์กร (OD) และระบบทั้งหมดจะถูกปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเข้ากับการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยกระบวนการและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ   จากเพื่อนร่วมงานทุกๆ คน

นอกจากนี้องค์กรของเรายังมุ่งเน้นการสร้างชุมชนที่ดี เพื่อให้เกิด ‘ความเป็นอยู่ที่ดี’ โดยเฉพาะสำหรับพนักงานและครอบครัวของพวกเขา  ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพกายและใจที่ดี  ส่งผลที่ดีต่อองค์กรเพื่อการสร้างความเจริญเติบโตแบบยั่งยืนต่อไป

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัลอายุงานยาวนาน “Long Service Award 2022” โดยได้มอบใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก ให้แก่พนักงานที่ทำงานกับยูนิไทยมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี ตามลำดับ

สำหรับรางวัล Long Service Award ของ Unithai Group Corporate, Shipping and Logistics มีพนักงานที่ได้รับรางวัลรวม 18 ท่าน  และ Long Service Award ของ Unithai Shipyard and Engineering มีพนักงานที่ได้รับรางวัลรวม 67 ท่าน

Unithai Group Corporate Office honored by Khun Nopadon Mantajit, Chairman of Unithai Group led by Khun Pairat Tivakornpannarai, Managing Director of Unithai Group

20220309_091826
MicrosoftTeams-image (25)
20220309_154846
20220309_155510
20220309_091826 MicrosoftTeams-image (25) 20220309_154846 20220309_155510

Unithai Shipyard and Engineering led by Mr.Chen Yong, Managing Director,

Mr. Rick Loh Operations Director, Khun Tasanee Soifa, Senior Manager – HR and Administration

UTSE organized Diamond Day and community building activity, Baby Snappers have been released into the sea at the slipway of Unithai Shipyard.

Part4 (62)
1 UTSE
3 Part3 (17)
Part2 (43)
Part4 (62) 1 UTSE 3 Part3 (17) Part2 (43)

Unithai Container Terminal led by Khun Chirapong Korkitsammakul, Head of Thailand Shipping and Logistics,

Khun Wasa Junsangsuk, Deputy General Manager, Unithai Container Terminal

705614
2 LINE_ALBUM_Diamond Day 2022_220310_158
e20ecf1b-181e-4f21-ab13-917e8c97795e
timeline_20220309_164655
705614 2 LINE_ALBUM_Diamond Day 2022_220310_158 e20ecf1b-181e-4f21-ab13-917e8c97795e timeline_20220309_164655

Unithai Warehouse Bangna KM. 23 led by Khun Savaleeporn Inthasith, Warehouse Manager

2761
2778
2773
2767
2761 2778 2773 2767

Unithai Warehouse Amata Nakorn led by Khun Juthanuch Buranasinwattanakul, Manager – Logistics & Freight Forwarding and Khun Surasak Chitmun, Warehouse Manager

2 14770
3 475485
1 UTLCWC_Amata
480507
2 14770 3 475485 1 UTLCWC_Amata 480507

CUEL led by Khun Attasit Korchaiyapruk, Managing Director and Khun Karaked Haruanmitr, HR Manager

Diamond Day Celebrations at CUEL Bangkok Office, LCB Office and CUEL also joined community building activity with UTSE, by releasing the baby snappers to the sea.

IMG_6450
2 IMG_6433
1 CUEL
3 1646917580173
IMG_6450 2 IMG_6433 1 CUEL 3 1646917580173