พนักงานกลุ่มบริษัทยูนิไทยร่วมฉลองไดมอนเดย์ ครบรอบ 20 ปี พร้อมกันอย่างยิ่งใหญ่

Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-19
Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-20
Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-17
Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-15
Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-13
Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-14
Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-11
Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-10
Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-16
Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-7
Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-2
Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-8
Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-12
Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-6
Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-1
Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-5
Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-4
Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-3
Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-18
Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-9
Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-19 Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-20 Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-17 Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-15 Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-13 Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-14 Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-11 Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-10 Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-16 Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-7 Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-2 Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-8 Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-12 Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-6 Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-1 Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-5 Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-4 Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-3 Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-18 Unithai Group colleagues celebrated IMC’s 20th Anniversary of Diamond Day 2024 image-9

พนักงานกลุ่มบริษัทยูนิไทยในทุกกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ สำนักงานใหญ่กลุ่มบริษัทยูนิไทย, ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง, ซียูอีแอล, ท่าเรือยูนิไทย, ยูนิไทย โลจิสติกส์ และยูนิไทยคลังสินค้า ได้ร่วมฉลองงานไดมอนเดย์ ครบรอบ 20 ปี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 โดยเข้ารับฟังการถ่ายทอดสดสารจากท่านประธาน IMC คุณชวลิต เฟรดเดอริค เชาว์ พร้อมกันทั่วโลก

งานไดมอนเดย์ครั้งที่ 20 จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่กลุ่มบริษัทยูนิไทย นำโดยคณะผู้บริหาร ท่านนภดล มัณฑะจิตร ประธานกลุ่มบริษัทยูนิไทย, ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ Engineering and Fabrication, คุณชิรพงค์ ก่อกิจสัมมากุล Head of Thailand Shipping & Logistics, คุณสุภารัตน์ เอกจิตราอมร Country Finance Head และคุณนุชนาถ ปรุงรุ่งเรืองเลิศ Country P&O Head และพนักงานกลุ่มบริษัทยูนิไทยทุกกลุ่มธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมฉลองงานไดมอนเดย์ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวันกำเนิดใหม่ของ IMC เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน และความมุ่งมั่นในการดำนินธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี และความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต

ความพิเศษของไดมอนเดย์ปีนี้คือ การฉลองครบรอบ 20 ปี เป็นการฉลองในทุกกลุ่มบริษัทเครือ IMC โดยการถ่ายทอดสดรับฟังสารจากท่านประธาน คุณชวลิต เฟรดเดอริค เชาว์ พร้อมกันทั่วโลก ในช่วงสองทศวรรษของการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน เราได้เห็นการเจริญเติบโตของธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมการซ่อมเรือด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเติบโตของแบรนด์ Octave ในประเทศต่างๆ

ปีนี้ งานไดมอนเดย์จัดขึ้นภายใต้ธีม ”การตระหนักถึงบทบาทและความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน” เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นไปด้วยกัน โดยมีการฉลองร่วมกัน และได้จัดกิจกรรมการฝึกเจริญสติให้พนักงานได้ฝึกปฏิบัติไปพร้อมกัน เพื่อการสำรวจตัวเรา มีสติในการดำเนินชีวิต และร่วมแบ่งปันรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างมีสติไปด้วยกัน