บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่มีการปฏิบัติด้านการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี

405708
405706
405707
405744
405740
405708 405706 405707 405744 405740
บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่มีการปฏิบัติด้านการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA Monitoring Awards 2023 ระดับดีเด่น ในประเภทคมนาคม โดยได้รับเกียรติจากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและผู้มอบรางวัล โดยมี คุณพันลึก กิตติสาเรศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้รับมอบรางวัล ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2023 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนถึงการดำเนินการต่าง ๆ ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ รางวัล EIA Monitoring Awards จัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินโครงการ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบการอื่น ๆ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *