บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

230089_0
230077_0
229598_0
230089_0 230077_0 229598_0

บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 จัดโดย ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

ทีมชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมพิธีจุดเทียนถวายชัยมงคล เทิดพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 จัดโดย ท่าเรือแหลมฉบัง  โดยมีนายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วย ท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล คณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง พนักงาน ผู้ประกอบการ และชุมชนใกล้เคียง โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมในพิธี