บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด สาขาสงขลา ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย กับนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย

S__89702437
S__89702434
S__89702436
S__89702437 S__89702434 S__89702436

บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด สาขาสงขลา   ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย กับนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย

ทางบริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัดสาขาสงขลา   ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย  ในหัวข้อ “การปฏิบัติการนำเรือเข้า – ออกท่าเรือ  อย่างปลอดภัย”

ณ ท่าเทียบเรือ บริษัท เซ้าท์เธิร์นโลจิสติกส์ (2009) จำกัด    อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการศึกษา ดูงานระบบขนส่งทางทะเล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1   สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกลเรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย