น้อมจิตบริจาคโลหิต ถวายสดุดี ๙๑ พรรษา

8 (1)
3
2 (1)
1
7
5
8 (1) 3 2 (1) 1 7 5
วันที่ 11สิงหาคม 66 ตัวแทนพนักงานได้เข้าร่วม โครงการ “น้อมจิตบริจาคโลหิต ถวายสดุดี ๙๑ พรรษา” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่12 จังหวัดสงขลา ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาส นี้