ท่าเรือยูนิไทย (Unithai Container Terminal) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567

432763433_900190885138103_4839217834558740382_n
432917858_900189845138207_3575010283268053225_n
432759558_900189938471531_8862788741610962816_n
432782738_900192055137986_5641735868152471382_n
432839889_900190811804777_3719787190528984887_n
432882146_900189961804862_3806527869937951912_n
432892710_900190025138189_3428265849233795478_n
432951306_900190045138187_8067586356167082665_n
432966977_900190808471444_3383136309997261913_n
432975522_900190901804768_5870579607643625294_n
433497275_900189948471530_4635467083345653224_n
433703213_900192051804653_4016827184889026831_n
433708653_900189865138205_1081963164569014764_n
434101966_900190875138104_8825238982978108668_n
434118129_900189855138206_7016216555721018079_n
432763433_900190885138103_4839217834558740382_n 432917858_900189845138207_3575010283268053225_n 432759558_900189938471531_8862788741610962816_n 432782738_900192055137986_5641735868152471382_n 432839889_900190811804777_3719787190528984887_n 432882146_900189961804862_3806527869937951912_n 432892710_900190025138189_3428265849233795478_n 432951306_900190045138187_8067586356167082665_n 432966977_900190808471444_3383136309997261913_n 432975522_900190901804768_5870579607643625294_n 433497275_900189948471530_4635467083345653224_n 433703213_900192051804653_4016827184889026831_n 433708653_900189865138205_1081963164569014764_n 434101966_900190875138104_8825238982978108668_n 434118129_900189855138206_7016216555721018079_n

ท่าเรือยูนิไทย (Unithai Container Terminal) นำโดย คุณวศะ จันทร์แสงสุก ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป นำทีมงานท่าเรือยูนิไทย และพนักงานกลุ่มบริษัทยูนิไทย ร่วมทำกิจกรรม “ไปปลูกป่าชายเลนกันนะ” โดยตัวแทนจากท่าเรือยูนิไทย, บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่), บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท ซียูอีแอล จำกัด กรุงเทพฯ และแหลมฉบัง เข้าร่วมกว่า 40 คน กิจกรรมก่อนการปลูกป่าชายเลน ได้มีการอบรมและบรรยายให้ความรู้เรื่องของป่าชายเลน, ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และการปลูกป่าชายเลนอย่างถูกวิธี จากนั้นจิตอาสาชาวยูนิไทยได้ออกไปปลูกป่าบริเวณแนวป่าชายเลน การปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างแนวป่าชายเลนให้เป็นแนวกันคลื่นไม่ให้คลื่นซัดเข้ามายังชายฝั่งโดยตรงลดแรงกัดเซาะของคลื่นกับชายฝั่ง และเป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำวัยเยาว์ที่เข้ามาอาศัยหลบภัยและเติบโตจนพร้อมออกไปใช้ชีวิตในทะเลแล้ว ยังช่วยให้ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงได้มีอาชีพที่ยั่งยืนอีกด้วย

สิ่งสำคัญคือการปลูกป่าชายเลนยังช่วยโลกด้วยการดูดซับ และกักเก็บคาร์บอนบริเวณชายฝั่งทะเลจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต่อการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ