ท่าเรือยูนิไทย สนับสนุนการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนเทศบาล 4 สมุทรปราการ

22879
IMG_6539
IMG20230818091858
22879 IMG_6539 IMG20230818091858
ท่าเรือยูนิไทย สนับสนุนการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนเทศบาล 4 สมุทรปราการ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด (ท่าเรือยูนิไทย) สนับสนุนการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2566 ที่โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สมุทรปราการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้กิจกรรมนอกห้องเรียน โดยได้จัดเกมส์ลวดกับดัก 3D เกมส์ระบบสุริยะบิงโก และจัดชุดสาธิตระบบโซล่าเซลขนาดเล็ก เพื่อสาธิตให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมนี้พี่ๆ ใจดีจาก ท่าเรือยูนิไทยยังได้นำขนมและเครื่องดื่มมาแจกให้น้องๆ กว่า 700 คน และสนับสนุนของรางวัลในเกมส์ต่างๆ อีกด้วย น้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมต่างได้รับความรู้และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก