ทีมผู้บริหาร Unithai Shipyard จัดเวิร์คช็อป Half Year Review 2023

1 (1)
5 (1)
10
13
11
1 (1) 5 (1) 10 13 11
“ทีมผู้บริหาร Unithai Shipyard จัดเวิร์คช็อป Half Year Review 2023 แนวทางการดำเนินงานของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่การทำงานเป็นทีมมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน และความเป็นเลิศในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2023 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ พัทยา การทำงานเป็นทีมมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน: เรามุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม – ทีมยูนิไทย ทีมที่มีการประสานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะต่อกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในบริษัท ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน: เราทุกคนทำงานด้วย ‘ความเป็นมืออาชีพ’ ตามบทบาทหน้าที่ของตนและรักษาวินัยในการปฏิบัติงาน โดยการทำงานแบบเชิงรุกและมีความเป็นมืออาชีพ “ทุกการเดินทางเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆ การมีวินัย และทำงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน”