บริการ

บริการตัวแทนขนส่งเต็มรูปแบบ

 • บริการตรวจสอบสินค้า / จองล่วงหน้า
 • พิธีการท่าเรือ
 • การเปลี่ยนลูกเรือ – ลงชื่อเข้า/ลงชื่อออก
 • การตรวจผ่านศุลกากรสำหรับสินค้า และการขนถ่ายสินค้าของเรือ
 • การจัดส่งเงินสดถึงมือกัปตันเรือสินค้า
 • การจัดหาเชื้อเพลิงให้เรือ
 • การขนของขึ้นลงที่ท่าเรือและการลำเลียง
 • อู่ต่อเรือ / ซ่อมเรือ
 • โลจิสติกส์สำหรับงานโครงการของรัฐบาลไทย

บริการ ECTN

Unithai has been appointed ECTN agent for the following countries:

ECTN application provided by BIM e-Solutions

Please visit: www.bim-esolutions.com

Our Main Principals

Conventional & Chemical Tanker Trade

 • Sun United Management Pty Ltd
 • Unigear
 • Gearbulk
 • Wan Bong Chartering Co Ltd
 • IMC Shipping
 • Aurora Tanker
 • CSIC-IMC Shipping